Femminuterspodden

Caroline Häggström

March 11, 2020

Välkommen till femminuterspodden. I fyrtiofemte avsnittet samtalar vi med Caroline Häggström, VD för Vattenfall Kundservice.