Femminuterspodden
Anders Enetjärn

Anders Enetjärn

February 26, 2020

Välkommen till femminuterspodden. I fyrtiotredje avsnittet samtalar vi med Anders Enetjärn, VD på Ecogain. 

Peter Juneblad

Peter Juneblad

February 5, 2020

Välkommen till femminuterspodden. I fyrtioandra avsnittet samtalar vi med Peter Juneblad, näringslivschef vid Umeå kommun.

Catharina Hörnfeldt

Catharina Hörnfeldt

January 30, 2020

Välkommen till femminuterspodden. I fyrtioförsta avsnittet samtalar vi med Catharina Hörnfeldt på Nyckelkompetens. 

Anders Ledin

Anders Ledin

January 15, 2020

Välkommen till femminuterspodden. I fyrtionde avsnittet samtalar vi med Anders Ledin, VD för Placerum.

 
Mona Lidén

Mona Lidén

December 17, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I trettionionde avsnittet samtalar vi med Mona Lidén, centrumledare på Utopia.

Anton Persson

Anton Persson

December 6, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I trettioåttonde avsnittet samtalar vi med Anton Persson, butikschef och säljledare på Carlings. 

Ulf Ejelöv

Ulf Ejelöv

November 27, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I trettiosjunde avsnittet samtalar vi med Ulf Ejelöv, direktör på Norrlandsfonden.

Niklas Åström

Niklas Åström

November 20, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I trettiosjätte avsnittet samtalar vi med Niklas Åström, CEO på Ålö.

Linda Jonsson

Linda Jonsson

November 16, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I trettiofemte avsnittet samtalar vi med Linda Jonsson, VD/general manager Comfort Hotell Winn.

Jane Axelsson

Jane Axelsson

November 7, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I trettiofjärde avsnittet samtalar vi med Jane Axelsson, kontorschef på SEB.