Femminuterspodden
Hanna Sinaie Johansson

Hanna Sinaie Johansson

October 4, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I trettionde avsnittet samtalar vi med Hanna Sinaie Johansson, egen företagare - Ecoride.

Gunbritt Nyberg

Gunbritt Nyberg

September 25, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I tjugonionde avsnittet samtalar vi med Gunbritt Nyberg, VD för Senioruthyrning. 

B-O Lindgren

B-O Lindgren

September 18, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I tjugoåttonde avsnittet samtalar vi med B-O Lindgren, flygplatschef på Umeå Airport.

Mårten Hetta

Mårten Hetta

August 29, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I tjugosjunde avsnittet samtalar vi med Mårten Hetta, professor vid SLU.

Mirjam Hopstadius

Mirjam Hopstadius

August 16, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I tjugosjätte avsnittet samtalar vi med Mirjam Hopstadius, VD på Dogstadius AB. 

Lovisa Nyman

Lovisa Nyman

August 7, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I tjugofemte avsnittet samtalar vi med Lovisa Nyman, simtränare vid Umeå simsällskap. 

Göran Ericsson

Göran Ericsson

July 3, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I tjugofjärde avsnittet samtalar vi med Göran Ericsson, prefekt på SLU.

Maria Liedberg

Maria Liedberg

June 28, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I tjugotredje avsnittet samtalar vi med Maria Liedberg, ekonomichef på Coop Nord. 

Stefan Nordin

Stefan Nordin

June 18, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I tjugoandra avsnittet samtalar vi med Stefan Nordin, produktchef på Dignita.

Johnny Olofsson

Johnny Olofsson

April 30, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I tjugoförsta avsnittet samtalar vi med Johnny Olofsson, VD för Bergteamet AB.