Femminuterspodden

Linda Jonsson

November 16, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I trettiofemte avsnittet samtalar vi med Linda Jonsson, VD/general manager Comfort Hotell Winn.