Femminuterspodden

Jonas Nordin

October 16, 2019

Välkommen till femminuterspodden. I trettioförsta avsnittet samtalar vi med Jonas Nordin, regionchef på Företagarna.