Femminuterspodden

Erik Berntson

May 6, 2020

Välkommen till femminuterspodden. I femtionde avsnittet samtalar vi med Erik Berntson, operativ chef på Skanska.