Femminuterspodden

Cornelia Lohf

May 15, 2020

Välkommen till femminuterspodden. I femtioförsta avsnittet samtalar vi med Cornelia Lohf, professionell coach och egen företagare.